neděle 9. listopadu 2008

(Zatím) nesplněný plán

Lidí, kteří navštíví tento blog je asi minimum. Přesto je malá šance, že pár takových možná existuje. Připusťme tedy, že někdo takový skutečně je. Takovému návštěvníkovi bych se tedy měl nyní omluvit a pokusit se vysvětlit, proč tento pokus o rádoby intelektuální výplody zůstal v troskách již ve stádiu zrodu.

Důvodů je hned několik. Pominu ty nedůležité, jako že jsem byl příliš "zaměstnán" brouzdáním po stránkách typu Facebook a podobně a rozvedu zde tu hlavní...


V první polovině měsíce října jsem se doma plácal v jakési neodbytné a nezničitelné viróze, což by nebylo to nejhorší. Horší bylo, že jsem v tu samou dobu měl věnovat veškeré své úsilí tvorbě projektu disertační práce. Dobrá věc se nakonec podařila, a tak jsem 31. 10. 2008 odevzdal na katedru tento soupis plánů do mého budoucího studia. Soupis říkám proto, že takový projet je jednak nástinem samotné práce, pokusem o vytvoření alespoň rámcových tezí, ale také příslibem studijním - jeho součástí je i plán individuálního studia, kde se člověk během několika hodin snaží vymyslet, co bude dělat za rok, dva, tři...


Dovedete si asi představit, že takto vytvořený dokument lze asi jen těžko brát jako "jízdní řád" studia. I když možná to jde, ale asi jako jízdní řád Českých drah na lokální trati - málokdy to přijede přesně, ale většinou to přijede. Takže sám uvidím, jak to pofrčí.


Co je však již jasnější, je téma disertační práce. Je jím FFP. Zkratka ukrývající Filmový festival pracujících, akci, která z mnoha důvodů vznikla v roce 1948 a z mnoha jiných důvodů v roce 1990 zanikla. Byl to filmový svátek, jak tvrdila dobová média, který měl zprvu zprostředkovávat širší divácké obci výběr z festivalových filmů z MFF v Karlových Varech (zprvu konaném v Mariánských Lázních). Akce samotná začala jako jednorázový počin ve Zlíně (o rok později již Gottwaldově) a postupem let se nafukovala, nafukovala... až praskla (jak poznamenal ve Zpravodaji ÚPF její redaktor Richard Fiala).


J
en sami považte - první ročník se konal v již zmiňovaném Zlíně, druhý již v šesti, třetí v deseti, desátý dvaadvaceti, dvacátý v devětatřiceti, třicátý v dvaašedesáti a poslední ve sto deseti městech po celém Československu. Takřka každý rok v létě (vyjma let 1953 a 1955, kdy se FFP nekonal) se tak zaplnili amfiteátry letních kin dělným lidem, který snímky nejen sledoval, ale také hodnotil. Od roku 1966 se z této akce vyčlenil tzv. Podzimní FFP (od roku 1972 pak zimní), který žánrově rozdělil celou přehlídku na dva póly - na zábavnější (a možná i divácky atraktivnější) tvorbu do letní části a vážnější (ve smyslu "artovější) filmy do (pod)zimní části. Celkem tedy proběhlo 41. ročníků FFP, který navštívili miliony diváků...

Sečteno a podtrženo, mám před sebou obrovské kvantum informací a materiálu, které je třeba zpracovat a vytvořit práci hodnou akademické úrovně. Je totiž s podivem, že ač šlo o akci vpravdě gigantickou, nebyla dosud nijak komplexně zpracována. Uvidíme tedy, kam se má práce vydá...

Žádné komentáře: